středa 26. srpna 2015

Přihláška exponátu / Entry Form

Zde najdete přihlášku k vytištění a následnému ručnímu vyplnění. Chcete-li přihlášku vyplnit v počítači, napište a bude Vám zaslána ve formátu MS Word.


Organizační výbor výstavy / Organizing Committee

Členové organizačního výboru

Předseda OV: Ing. Julius Cacka, tel.: 603587593, e-mail: julius@atlas.cz
Tajemník OV: Ing. Petr Fencl, tel.: 602100365, e-mail: pefencl@seznam.cz
Členové OV: Leonid Anatolijevič Gamza, Ing. Vít Vaníček, Milan Halousek, Jiří Zvelebil
Revizor účtů: Ing. Jiří Svátek

Gestor SČF: MUDr. Bedřich Helm 
______________________________

Chairman of the Organizing Committee:
Julius Cacka, mobile: 00420-603587593, e-mail: julius@atlas.cz

Secretary of the Organizing Committee:

Petr Fencl, e-mail: pefencl@seznam.cz

Přípravy zahájeny!

Projednáním na půdě Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) byla završena fáze "předpříprav" výstavy. Počáteční sondování zahrnovalo zejména jednání ve věci místa konání výstavy, přípravy rozpočtu výstavy, zajištění organizačního výboru výstavy a také ověření zájmu ze strany vystavovatelů. Předseda organizačního výboru na jednání výkonného výboru SČF, které se konalo dne 22.8.2015 požádal o zapůjčení speciálních výstavních rámů a dále požádal o projednání podpory od Federace evropských filatelistických svazů FEPA. Byla tedy zahájena etapa přípravy výstavy EUROSPACE 2016.