pondělí 14. března 2016

Příležitostné razítko / Postmark to EUROSPACE 2016

Předkládám Vám jeden z návrhů na příležitostné razítko k výstavě. Další tři návrhy od J. Cacky, předsedy OV, najdete v připravovaném katalogu.


I submit to you one of the proposals on a postmark for the Exhibition. Three further proposals from J. Cacka, Chairman OC, you will find in the Catalog of Exhibition.

Kosmonauti na výstavě EUROSPACE 2016 / Cosmonauts on the EUROSPACE 2016

Výstavu, věnovanou 55. výročí prvního kosmického letu člověka si lze jen stěží představit bez účasti těch, kteří na legendární let J. A. Gagarina z 12. dubna 1961 navázali.

Na naší výstavě budeme mít možnost přivítat tři reprezentanty  „kosmonautické komunity": 
O. Pelčák z České republiky, M. Fulier ze Slovenska a S. Zaljotin z Ruska
Stručné životopisy těchto kosmonautů najdete v připravovaném katalogu.

The Exhibition dedicated to the 55th anniversary of the first space flight  can hardly be imagined without the participation of cosmonauts.
On our Exhibition we have the opportunity to welcome three representatives of  "Space Community“: O. Pelčák from the Czech Republic, M. Fulier from Slovakia and S. Zalyotin from Russia.

pátek 4. března 2016

Záštita předsedy Senátu / President´s Auspices

S radostí oznamuji, že naší výstavě udělil záštitu Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky.

I notify with pleasure that Mr. Milan Štěch, the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, awarded the auspices of the Exhibit Eurospace 2016.

Výstava v tisku / Exhibition in the Press (4)

Weltraum - Philatelie