úterý 1. prosince 2015

Uznání FEPA / FEPA Recognition

S radostí zveřejňuji dopis od předsedy FEPA, kterým potvrzuje udělení podpory FEPA pro naši výstavu. Děkujeme Ing. Vaníčkovi, místopředsedovi SČF a současně členovi OV za vyjednání podpory!


With pleasure I publish a letter from the President of FEPA in which he confirms the FEPA recognition for our exhibition. Many thanks to Mr. Vanicek, SCF Vice President and also member of OC for negotiation of recognition.


Výstava v tisku / Exhibition in the Press (1)

ORBIT - October 2015

úterý 6. října 2015

Nabídka spolupráce

Jak známo, výstavu netvoří pouze exponáty. Pro zdárný průběh výstavy je třeba zajistit spoustu dalších, důležitých věcí, jako například připravit tištěného průvodce výstavou (katalog), je nutné přivézt výstavní rámy z Chebu a po ukončení výstavy je tam i vrátit, je třeba zajistit postavení speciálních výstavních rámů, ceny pro vystavovatele, doprovodné tisky a v neposlední řadě je třeba zajistit kompletní pobyt členů jury.

Tedy pro úspěšnou realizaci výstavy je nutné zajistit odpovídající částky do rozpočtu výstavy. 

Naše výstava je otevřena každému, kdo má zájem „přiložit ruku k dílu“. Snad právě Vám je určena tato nabídka spolupráce. OV nabízí rozmanitou formu spolupráci ve věci zajištění výstavy. Máte-li možnost a chuť nabídnout nám nějakou formu spolupráce, prosím, ozvěte se nám! Vaše nabídky jsou vítány! Na oplátku může OV nabídnout například reklamu v tištěném průvodci nebo přímo na výstavě. Zajisté společně najdeme  vhodnou formu konkrétní spolupráce.

Budeme potěšeni Vaší nabídkou a těšíme se na případnou spolupráci!

středa 26. srpna 2015

Přihláška exponátu / Entry Form

Zde najdete přihlášku k vytištění a následnému ručnímu vyplnění. Chcete-li přihlášku vyplnit v počítači, napište a bude Vám zaslána ve formátu MS Word.


Organizační výbor výstavy / Organizing Committee

Členové organizačního výboru

Předseda OV: Ing. Julius Cacka, tel.: 603587593, e-mail: julius@atlas.cz
Tajemník OV: Ing. Petr Fencl, tel.: 602100365, e-mail: pefencl@seznam.cz
Členové OV: Leonid Anatolijevič Gamza, Ing. Vít Vaníček, Milan Halousek, Jiří Zvelebil
Revizor účtů: Ing. Jiří Svátek

Gestor SČF: MUDr. Bedřich Helm 
______________________________

Chairman of the Organizing Committee:
Julius Cacka, mobile: 00420-603587593, e-mail: julius@atlas.cz

Secretary of the Organizing Committee:

Petr Fencl, e-mail: pefencl@seznam.cz

Přípravy zahájeny!

Projednáním na půdě Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) byla završena fáze "předpříprav" výstavy. Počáteční sondování zahrnovalo zejména jednání ve věci místa konání výstavy, přípravy rozpočtu výstavy, zajištění organizačního výboru výstavy a také ověření zájmu ze strany vystavovatelů. Předseda organizačního výboru na jednání výkonného výboru SČF, které se konalo dne 22.8.2015 požádal o zapůjčení speciálních výstavních rámů a dále požádal o projednání podpory od Federace evropských filatelistických svazů FEPA. Byla tedy zahájena etapa přípravy výstavy EUROSPACE 2016.